Avtalevilkår

Nedenstående samt den informasjonen som fremkommer på nettsider og i prislister utgjør våre avtalevilkår. Endringer av opplysninger kan forekomme og disse endringene vil da erstatte de som fremkommer på nettsidene. Avtalen er således basert på den eventuelt korrigerte informasjon og bestillingsbekreftelse.

§1 Bestilling

 • Bestillingen er bindene. Avgang og tidspunkt for denne reserveres.

 • Eventuelle endringer må avtales med Swancharter. Det forutsettes at endring er mulig.

§2 Priser

 • Priser oppgitt på nettsiden er gjeldene for valgt dato, tid og program.

 • Forlenget eller på annen måte endret program, mat, drikke eller annet kommer i tillegg. Dette avtales med Swancharter ved bestilling, og faktureres separat.

§3 Avbestilling

 • Ved avbestilling trekkes 25% av turens totalpris.

 • Ved avbestilling en uke eller mindre før avgang må turen betales i sin helhet.

 • Dersom det er dårlig vær kan turen avbestilles mot 25% gebyr. Er været så dårlig at det medfører fare for gjester eller mannskap vil turen bli kansellert og innbetalt beløp refunderes i sin helhet.

§4 Swancharters ansvar

 • Swancharter forplikter seg til å gjennomføre det avtalte program, være seg firmaturer, seilcharter, team building mm,  henhold til det som fremkommer på nettsidene. 

 • Swancharter stiller med mannskap på minst to personer bestående av skipper, som innehar de nødvendige sertifikater, og deckhand.

 • Det tas forbehold om endringer som følge av  forhold utenfor vår kontroll.

§5 Kanselleringer

 • Swancharter forbeholder seg retten til å kansellere en avgang dersom værforholdene medfører risiko for gjester og mannskap. Dette er ene og alene skipperens vurdering og avgjørelse, og kan ikke påklages.

 • Dersom tekniske problemer med båten medfører at en avgang må kanselleres vil innbetalt beløp bli refundert i sin helhet.

§5 Regler ombord

 • Sko eller annet fottøy må ha en lys flat såle som ikke setter merker på teakdekk og dørker.

 • Klær etter vær medbringes av hver enkelt gjest. Det kan være kjølig på sjøen selv om solen skinner.

 • Samtlige deltakere plikter å bruke seile/redningsvest under seiling. Ved ferdsel på dekk under seiling skal sikkerhetsline benyttes.

 • Det er strengt forbudt å nyte alkohol når vi seiler.

 • Berusede personer kan bli avvist dersom skipperen mener det kan utgjøre fare for vedkommende, andre gjester og mannskap. Dette gir ikke rett til refusjon.

 • S/Y Blue Ghost er ikke en «party båt». Det er derfor ikke anledning til regulær festing.

 • Bading er kun mulig når båten ligger for anker, i bøye eller ved brygge.

 • Alle gjester forplikter seg til å følge skipperens anvisninger. Dersom dette ikke følges vil turen bli avbrutt, og båten returnerer til kai.

 • Eventuelle skader på båt eller utstyr forårsaket av deltakere på turen må dekkes i sin helhet. Skadeutbedring gjøres i henhold til Swancharters anvisninger.

 • Personen som bestiller turen plikter å informere alle øvrige deltakerne om overnevnte regler.